Môn Hóa Học Lớp 8 Fe2O3+H2SO4==>Fe2(SO4)3+h20 FeO+HCL=>FeCl2+H2O Fe2O3+H2=>Fe+H20 FexOy+CO=>Fe+CO2 ai giải nhận 50d

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Fe2O3+H2SO4——>Fe2(SO4)3+h20
FeO+HCL—>FeCl2+H2O
Fe2O3+H2—>Fe+H20
FexOy+CO—>Fe+CO2
ai giải nhận 50d Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 3 tháng 2022-03-22T21:29:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T21:30:23+00:00

  Mình trình bày chi tiết ở trong hình!

  mon-hoa-hoc-lop-8-fe2o3-h2so4-fe2-so4-3-h20-feo-hcl-fecl2-h2o-fe2o3-h2-fe-h20-feoy-co-fe-co2-ai

  0
  2022-03-22T21:31:02+00:00

  Fe2O3+3H2SO4—>Fe2(SO4)3+3H20

  FeO+2HCL—>FeCl2+H2O

  Fe2O3+3H2—>2Fe+3H20

  Fe3O4+4CO—>3Fe+4CO2↑

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )