Môn Hóa Học Lớp 8 Giải giúp mình với ạ! Mình cảm ơn trước!

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Giải giúp mình với ạ! Mình cảm ơn trước! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-giai-giup-minh-voi-a-minh-cam-on-truoc

in progress 0
Ayla 3 ngày 2022-05-09T06:37:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T06:38:30+00:00

  16/D

  17/C

  18/A

  19/A

  20/B

  21/C

  22/A

  23/B

  24/A

  25/B

  26/B

  27/B

  28/B

  29/D

  30/C 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  #BAONGOCKEYS

  0
  2022-05-09T06:39:11+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  16,D\\
  17,C\\
  18,A\\
  19,A\\
  20,B\\
  21,?\\
  22,C\\
  23,B\\
  24,A\\
  25,A\\
  26,?\\
  27,C\\
  28,C\\
  29,D\\
  30,C
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  16,

  \(\begin{array}{l}
  2{M_{Mg}} = a{M_O}\\
   \to a = \dfrac{{2{M_{Mg}}}}{{{M_O}}} = 3
  \end{array}\)

  20,

  \(\begin{array}{l}
  2KMn{O_4} \to {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2}\\
  2KCl{O_3} \to 2KCl + 3{O_2}
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  21,\\
  S + {O_2} \to S{O_2}\\
  {n_S} = 0,25mol\\
   \to {n_{{O_2}}} = {n_S} = 0,25mol\\
   \to {V_{{O_2}}} = 5,6l\\
   \to {V_{KK}} = 5{V_{{O_2}}} = 28l
  \end{array}\)

  Bạn xem lại đáp án thử nhé!!

  22,

  \(M = 32 + 16 \times 2 = 64\)

  26,

  \(\begin{array}{l}
  {n_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}} = 1,52mol\\
   \to {n_N} = 2{n_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}} = 3,04mol\\
   \to {m_N} = 42,56g
  \end{array}\)

  28,

  X tạo với Oxi là \({X_2}O\) suy ra X có hóa trị I

  Y tạo với Hidro là \(Y{H_3}\) suy ra Y có hóa trị III

  Vậy hợp chất giữa X và Y là: \({X_3}{Y_2}\)

  29,

  \(\begin{array}{l}
  \% O = \dfrac{{16}}{{M + 16}} \times 100 = 20\\
   \to M = 64\\
   \to Cu
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )