Môn Hóa Học Lớp 8 Giải giúp mình với gấp lắm ạ

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Giải giúp mình với gấp lắm ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-giai-giup-minh-voi-gap-lam-a

in progress 0
Katherine 1 năm 2022-04-07T21:37:08+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T21:38:30+00:00

  H2 + PbO —to–> H2O +Pb   (P/ư thế, ôxi hóa khử )

  P2O5 + 3 H2O —> 2 H3PO4   (P/ư hóa hợp)

  Mg + 2HCl —-> MgCl2 + H2 (P/ư thế)

  2 Na + 2 H2O –> 2 NaOH + H2 (P/ư thế)

  BaO + H2O –> Ba(OH)2 (P/ư hóa hợp)

  2 KClO3 —to–> 2KCl + 3 O2 (P/ư phân hủy)

  Fe3O4 + 4 H2 —to–> 3Fe + 4 H2O (P/ư thế, ôxi hóa khử )

  Ca + 2 H2O –> Ca(OH)2 +H2 (P/ư thế)

  4K + O2 —to–> 2 K2O (P/ư hóa hợp)

  Fe2O3 + 3 H2 —to–> 2Fe + 3 H2O (P/ư thế, ôxi hóa khử )

  Zn + H2SO4 –> ZnSO4 + H2 (P/ư thế)

  SO3 + H2O —> H2SO4 (P/ư hóa hợp)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )