Môn Hóa Học Lớp 8 Giải hộ mình với sợ saiii

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Giải hộ mình với sợ saiii Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-giai-ho-minh-voi-so-saiii

in progress 0
Aaliyah 1 tuần 2022-05-07T08:58:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T08:59:21+00:00

  Chúc bạn học tốt !!!

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-8-giai-ho-minh-voi-so-saiii

  0
  2022-05-07T08:59:46+00:00

  1)

  Đổi 160 ml=0,16 lít

  Ta có:

  \({n_{CuS{O_4}}} = \frac{{16}}{{64 + 32 + 16.4}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {C_{M{\text{ CuS}}{{\text{O}}_4}}} = \frac{{{n_{CuS{O_4}}}}}{{{V_{dd}}}} = \frac{{0,1}}{{0,16}} = 0,625M\)

  2)

  Ta có:

  \(C{\% _{muối}} = \frac{{{m_{muối}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = \frac{{0,5}}{{50}}.100\%  = 1\% \)

  3)

  Đổi 200ml=0,2 lít

  Ta có:

  \({m_{dd}} = 200.1,02 = 204{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_{HCl}} = {m_{dd}}.C{\% _{HCl}} = 204.3,65\%  = 7,446{\text{  gam}}\)

  \( \to {n_{HCl}} = \frac{{{m_{HCl}}}}{{{M_{HCl}}}} = \frac{{7,446}}{{36,5}} = 0,204{\text{ mol}}\)

  \( \to {C_{M{\text{ HCl}}}} = \frac{{0,204}}{{0,2}} = 1,02M\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )