Môn Hóa Học Lớp 8 giúp mik bài 4 nhan ạ

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 giúp mik bài 4 nhan ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-giup-mik-bai-4-nhan-a

in progress 0
Melanie 6 tháng 2022-08-12T17:50:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T17:52:49+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  a. `Fe_2O_3 + 3H_2 -> 2Fe + 3H_2O`

  b. $n_{Fe}$ = $\dfrac{11,2}{56}$ = $0,2$ $mol$

  $m_{Fe_2O_3}$= $0,1 × 160$ = $16$ $g$

  c. $V_{H_2}$= $0,3 × 22,4$ = $6,72$ $l$

  0
  2022-08-12T17:52:50+00:00

  Đáp án:Giải thích các bước giải:

  a ) PTHH : $Fe_{2}$$O_{3}+$ $3H_{2}→2Fe+$ $3H_{2}O$ 

  b) $n_{Fe}=$ $\dfrac{11,2}{56}=0,2mol$ 

  $⇒ n_{Fe_{2} O_{3}}=0,1mol$

  $⇒ n_{Fe_{2} O_{3}}=0,1.160=16g$

  c) $nH_{2}=0,1.3=0,3mol$ 

  $V_{H_{2}}=0,3.22,4=6,72l$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )