Môn Hóa Học Lớp 8 Giúp mik bài 4 vs ạ hứa cho ctlhn

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Giúp mik bài 4 vs ạ hứa cho ctlhn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-giup-mik-bai-4-vs-a-hua-cho-ctlhn

in progress 0
Eliza 2 tuần 2022-09-20T05:23:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T05:25:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Trong KMnO4 :

  Nguyên tử khối của 1K là : 1 . 39 = 39 ( đvC)

  Nguyên tử khối của 4O là : 4 . 16 =  64 (đvC)

  Ta có $PTK_{KMnO4}$  = 158

  ⇒ 39 + Mn + 64 = 158

  ⇒ Mn = 55 (đvC)

  Vậy nguyên tử khối của mangan là  55 đvC

  0
  2022-09-20T05:25:13+00:00

  Đáp án:

  `KMnO_4 = 158` đvC

  $\text{⇒ K + Mn + 4O = 158}$

  $\text{⇒ 39 + Mn + 4 . 16 = 158}$

  $\text{⇒ Mn + 39 + 64 = 158}$

  $\text{⇒ Mn = 158 – 39 – 64}$

  $\text{⇒ Mn = 55}$

  $\text{Vậy nguyên tử khối Mn là 55}$ đvC 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )