Môn Hóa Học Lớp 8 giúp mk với các bn ơi!!!!!!!!!!

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 giúp mk với các bn ơi!!!!!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-giup-mk-voi-cac-bn-oi

in progress 0
Ximena 5 tháng 2022-06-30T08:13:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T08:14:08+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1 . a. Fe2O3

       b. K3PO4

       c. CaSO4

       d. Fe(NO3)3

  2. a. Canxi Oxit:

    – CTHH: CaO

    – PTK = 1.40 + 1.16 = 56 đvC

      b. Đồng (II) Sunfat:

    – CTHH: CuSO­4

    – PTK = 1.64 + 1.32 + 4.16 = 160 đvC

  3. Mhợp chất = 71 . H2 = 71 . 2 = 142 (g/mol)

  Theo đề bài ta có: trong phân tử của hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử nguyên tố oxi

  => 2.MR + 5.MO = 142

        2.MR + 5.16 = 142

        2.MR = 142 – 80

  => MR = 62 / 2 = 31

  Vậy R là nguyên tố Photpho ( Kí hiệu: P ; NTK: 31 đvC )

  0
  2022-06-30T08:14:10+00:00

  Câu1

  a-Fe2O3

  b-K3PO4

  c-CaSO4

  d-Fe(NO3)3

  Câu2

  a-Cao

  PTK:40+16=56đvC

  b-CuSO4

   PTK:64+32+16×4=160đvC

  Câu3

  Gọi công thức dạng chung là R2O5

  Ta có 

  Rx2+Ox5=71×2

  <=>2R=142-16×5

  <=>2R=62

  <=> R=31=>R là Photpho

  Nguyên tử khối 31

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )