Môn Hóa Học Lớp 8 giúp với Câu 3. Cho các chất sau: Na2O, NaH2PO4, H2SO3, N2O5, Fe(OH)2, HNO3, KOH, Al2O3, Ca(HCO3)2, FeSO4, H2S, CuSO4, AgNO3, FeCl3. Cá

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 giúp với
Câu 3. Cho các chất sau: Na2O, NaH2PO4, H2SO3, N2O5, Fe(OH)2, HNO3, KOH, Al2O3,
Ca(HCO3)2, FeSO4, H2S, CuSO4, AgNO3, FeCl3. Các chất trên thuộc loại hợp chất nào? Gọi
tên các chất đó ?
Câu 5. Cho 48 gam đồng(II) oxit tác dụng với 11,2 lít khí Hiđro (đktc) khi đun nóng. Tính
số gam đồng kim loại thu được sau phản ứng? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 1 năm 2022-05-07T15:29:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T15:31:03+00:00

  Câu 3:

  _ oxit: Na2O <natri oxit>; N2O5< đinito penta oxit>; Al2O3< nhôm oxit>

  _ axit: H2SO3< axit  sunfurơ>; HNO3< axit nitric>, H2S< axit sunfuhidric> 

  _ Bazo: Fe(OH)2 < sắt II hidroxit>; KOH< kali hidroxit>

  _ muối: 

         + muối axit: NaH2PO4< Natri đihidro photphat>; Ca(HCO3)2< canxi hidro cacbonat>

         + muối trung hoà: FeSO4< sắt II sunfat>; CuSO4< đồng II sunfat>; AgNO3< bạc nitrat>; FeCl3<sắt III clorua> 

  Câu 5:

  nCuO= $\frac{48}{64+16}$ =  0,6 mol

  nH2= $\frac{11,2}{22,4}$ = 0,5 mol

  CuO + H2 ($t^{o}$)–> Cu +H2O 

  1______1__________________1          <mol>

  theo phương trình ta được:

  $\frac{n đầu bài}{n lí thuyết}$ = $\frac{0,6}{1}$  >    $\frac{0,5}{1}$

  => nCuO dư và nH2 hết

  => nCu = nH2= 0,5 mol

  => mCuO=0,5.64= 32 (gam)

  Chúc chủ tus học giỏi điểm cao nhé ^^

   

  0
  2022-05-07T15:31:58+00:00

  Oxit kim loại

  -Na2O: Natri oxit

  -Al2O3: Nhôm oxit

  Oxit axit

  -N2O5: Đi Nitơ penta oxit

  Axit

  -H2SO3: Axit sunfurơ

  -HNO3: Axit nitric

  Bazơ

  -KOH: Kali hydroxit

  -Fe(OH)2: Sắt (II) hydroxit

  Muối

  -NaH2PO4: Natri đibiphotphat

  -Ca(HCO3)2: Canxi bicacbonat

  -FeSO4: Sắt (II) sunfat

  -CuSO4: Đồng (II) sunfat

  -AgNO3: Bạc nitrat

  -FeCl3: Sắt (III) clorua

  Khí

  -H2S: Hydro sunfua

  5. CuO+H2→Cu+H2O(nhiệt độ)

  nCuO=48/80=0,6mol

  nH2=11,2/22,4=0,5mol

  Theo pt: nCuO/nH2=1/1

  Theo đề nCuO/nH2=0,6/0,5=1,2/1

  Vậy CuO dư

  nCu=nH2=0,5mol

  mCu=0,5*64=32g

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )