Môn Hóa Học Lớp 8 giúp vs các chuyên hóa ơi

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 giúp vs các chuyên hóa ơi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-giup-vs-cac-chuyen-hoa-oi

in progress 0
Parker 1 năm 2022-04-07T17:50:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T17:52:29+00:00

  Làm lại nhé 

  B3

  nO2=m/M = 4/32=0,125mol

             PTPU:S+     O2-> SO2

     theo PTP  1    1        1

  theo đề bài0,125 0,125 0,125

  –> VO2(dktc)=n.22,4=2.8l

  ->VSO2=n.22,4=2,8l

  B4

  nS=m/M=2mol

           PTPU:S+     O2-> SO2

     theo PTP  1        1        1

  theo đề bài 2        2        2

  –>VO2(dktc)=2.22,4=44,8l

   

  0
  2022-04-07T17:52:40+00:00

  Đáp án:

  Bài 3 :

  $n_{O_2}$ = $\text{ $\dfrac{4}{32}$ = 0,125 }$

  $\text{ PTPU : S + $O_2$ → $SO_2$ }$

  $\text{ $V_{O_2}$ = 0,125 . 22,4 = 2,8 ( l )}$

  $\text{ $V_{SO_2}$ = 0,125 . 22,4 = 2,8 ( l )}$

  Bài 4 :

  $\text{ $n_{S}$ = $\dfrac{64}{32}$ = 2 mol }$

  ⇒ $\text{ $V_{O_2}$ = 2 . 22,4 = 44,8 l }$

  $\text{ TKS anh cường }$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )