Môn Hóa Học Lớp 8 Hãy đọc tên các hợp chất vô cơ: a/ NO; HBr ; Ca(OH)2 ; FeSO4 ; Ca(H2PO4)2 b/ CaO ; H3PO3; Fe(OH)3; K2HPO4 ; CuSO4 c/ H2SO4 ; SO2

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Hãy đọc tên các hợp chất vô cơ:
a/ NO; HBr ; Ca(OH)2 ; FeSO4 ; Ca(H2PO4)2
b/ CaO ; H3PO3; Fe(OH)3; K2HPO4 ; CuSO4
c/ H2SO4 ; SO2 ; Mg(OH)2 ; Na2HPO4 ; H3PO4
d/ P2O5 ; HCl ; Mg(H2PO4)2 ; Fe(OH)2 ; H2SO3. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eden 5 ngày 2022-05-07T09:43:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T09:45:15+00:00

  a)

  \(NO\): nito oxit

  \(HBr\): hidro bromua

  \(Ca(OH)_2\): canxi hidroxit

  \(Fe_SO_4\): sắt (II) sunfat

  \(Ca(H_2PO_4)_2\): canxi dihidrophotphat

  b)

  \(CaO\): canxi oxit

  \(H_3PO_3\): axit photphoro

  \(Fe(OH)_3\): sắt (III) hidroxit

  \(K_2HPO_4\): kali hidrophotphat

  \(CuSO_4\): đồng (II) sunfat

  c)

  \(H_2SO_4\): axit sunfuric

  \(SO_2\): lưu huỳnh dioxit

  \(Mg(OH)_2\): magie hidroxit

  \(Na_2HPO_4\): natri hidrophotphat

  \(H_3PO_4\): axit photphoric

  d)

  \(P_2O_5\): diphotpho pentaoxit

  \(HCl\): hidro clorua

  \(Mg(H_2PO_4)_2\): magie dihidrophotphat

  \(Fe(OH)_2\): sắt (II) hidroxit

  \(H_2SO_3\): axit sunfuro.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )