Môn Hóa Học Lớp 8 hãy phân loại và gọi tên các axit sau hcl h2so4 hno3 h2so3 h2s hbr h3po4 h2co3 hno2. giúp em với ạ.

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 hãy phân loại và gọi tên các axit sau hcl h2so4 hno3 h2so3 h2s hbr h3po4 h2co3 hno2.
giúp em với ạ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 22 phút 2022-09-19T10:42:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T10:44:07+00:00

  HCl: Axit clohydric

  H2SO4: Axit sunfuric

  HNO3: Axit nitric

  H2SO3: Axit sunfuro

  H2S: Axit sunfuhydric

  HBr: Axit bromic

  H3PO4: Axit photphoric

  H2CO3: Axit cacbonat

  HNO2: Axit nitro

  0
  2022-09-19T10:44:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Axit có Oxi:

  – $H_{2}$$SO_{4}$ : Axit sunfuric

  – $HNO_{3}$ : Axit nitric

  – $H_{2}$$SO_{3}$ : Axit sunfurơ

  – $H_{3}$$PO_{4}$ : Axit photphoric

  – $H_{2}$$CO_{3}$ : Axit cacbonic

  – $HNO_{2}$: Axit nitrit

   Axit không có Oxi:

  – HCl : Axit clohidric

  – $H_{2}$S : Axit sunfuhidric

  – HBr : Axit bromhidric

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )