Môn Hóa Học Lớp 8 hãy phân loại và gọi tên các bazơ sau:fe(oh)3 naoh zn(oh)2 al(oh)3 koh ca(oh)2 ba(oh)2 fe(oh)2 mg(oh)2 lioh . từ các bazơ trên hãy viế

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 hãy phân loại và gọi tên các bazơ sau:fe(oh)3 naoh zn(oh)2 al(oh)3 koh ca(oh)2 ba(oh)2 fe(oh)2 mg(oh)2 lioh . từ các bazơ trên hãy viết CTHH của các oxit bazơ tương ứng
mn giúp em vs ạ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 14 phút 2022-09-19T10:23:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-09-19T10:24:03+00:00

  Bazơ được phân làm 2 loại : 

  + Bazơ tan còn được gọi là kiềm 

  + Bazơ không tan : 

  Fe(OH)3  Sắt III hidroxit

  NaOH: Natri hidroxit 

  Zn(OH)2   : kẽm hidroxit

  Al(OH)3   : nhôm hidroxit

  KOH: kali hidroxit

  Ca(OH)2 : canxi hidroxit

  Ba(OH)2 bari hidroxit

  Fe(OH)2 sắt II hidroxit

  Mg(OH)2 magie hidroxit

  LiOH: liti hidroxit

  mon-hoa-hoc-lop-8-hay-phan-loai-va-goi-ten-cac-bazo-sau-fe-oh-3-naoh-zn-oh-2-al-oh-3-koh-ca-oh-2

  0
  2022-09-19T10:24:45+00:00

  Các bazơ tan trong nước:

  NaOH: natri hiđroxit ⇒ Na2O

  KOH: kali hiđroxit ⇒ K2O

  Ca(OH)2: canxi hiđroxit ⇒ CaO

  Ba(OH)2: bari hiđroxit ⇒ BaO

  LiOH: liti hiđroxit ⇒ Li2O

  Các bazơ không tan trong nước:

  Fe(OH)3: sắt (III) hiđroxit ⇒ Fe2O3

  Zn(OH)2: kẽm hiđroxit ⇒ ZnO

  Al(OH)3: nhôm hiđroxit ⇒ Al2O3

  Fe(OH)2: sắt (II) oxit ⇒ FeO

  Mg(OH)2: magie oxit ⇒ MgO

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )