Môn Hóa Học Lớp 8 hãy tính khối lượng của AgNO3 vào nước có trong 540g dung dịch ,AgNO3 bão hòa ở 20 độ C biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của AgNO3 là170

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 hãy tính khối lượng của AgNO3 vào nước có trong 540g dung dịch ,AgNO3 bão hòa ở 20 độ C biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của AgNO3 là170g Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 9 tháng 2022-01-13T09:50:00+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T09:51:49+00:00

  Đáp án:

  \({m_{AgN{O_3}}} = \) 918g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {S_{AgN{O_3}}} = \dfrac{{{m_{AgN{O_3}}}}}{{{m_{AgN{O_3}}}{\rm{dd}}}} \times 100 = 170\\
   \to {m_{AgN{O_3}}} = \dfrac{{540 \times 170}}{{100}} = 918g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )