Môn Hóa Học Lớp 8 hòa tan 6 72 lít khí hcl vào 400g h2o. Tính c% của dung dịch hcl thu được

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 hòa tan 6 72 lít khí hcl vào 400g h2o. Tính c% của dung dịch hcl thu được Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 4 tháng 2022-01-07T01:08:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-07T01:09:14+00:00

  $n_{HCl}=\frac{6,72}{22,4}=0,3 mol$

  $C\%_{HCl}=\frac{0,3.36,5.100}{0,3.36,5+400}=2,66\%$

  0
  2022-01-07T01:09:22+00:00

  $n_{HCl}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol.$

  $⇒C\%_{HCl}=\dfrac{0,3.36,5}{0,3.36,5+400}.100\%=2,66\%$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )