Môn Hóa Học Lớp 8 Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng phân loại: a.NaNO3=->NaNO2+O2 b.H20=->H2+O2 c.

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng phân loại:
a.NaNO3—->NaNO2+O2
b.H20—->H2+O2
c.CaO+CO2—->CaCO3
d.ZnS+O2—->ZnO+SO2
e.K2O+H2O—->KOH
f.HNO3—->NO2+H2O+O2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 2 tuần 2022-09-24T02:55:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T02:56:30+00:00

  a) Phản ứng phân hủy

  2NaNO3 —> 2NaNO2 + O2

  b) Phản ứng phân hủy

  2H2O -> 2H2 + O2

  c) Phản ứng hóa hợp

  CaO + CO2 -> CaCO3

  d) Phản ứng cháy

  2ZnS +3 O2-> 2ZnO + 2SO2

  e) Phản ứng hóa hợp

  K2O + H2O -> 2KOH

  f) Phản ứng phân hủy

  4HNO3 -> 2H2O + 2NO2 + O2

  0
  2022-09-24T02:56:50+00:00

  Bạn xem hình ạ! 

  mon-hoa-hoc-lop-8-hoan-thanh-cac-phuong-trinh-hoa-hoc-sau-va-cho-biet-phan-ung-nao-thuoc-loai-ph

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )