Môn Hóa Học Lớp 8 Hoàn thành sơ đồ: Mg->MgSO4->MgCl2->Mg(NO3)2->Mg(OH)2->MgO.

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Hoàn thành sơ đồ: Mg->MgSO4->MgCl2->Mg(NO3)2->Mg(OH)2->MgO. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2022-05-07T01:56:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T01:58:25+00:00

  Đáp án:

  Mg + H2SO4 → MgSO4+H2

  BaCl2 + MgSO4MgCl2 + BaSO4

  MgCl2 + 2AgNO3Mg(NO3)2 + 2AgCl

  Mg(NO3)2 + 2NaOH→ Mg(OH)2 + 2NaNO3

  Mg(OH)2→ H2O + MgO
   Chúc bạn học tốt!

   

  0
  2022-05-07T01:58:38+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  Mg + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2}\\
  MgS{O_4} + BaC{l_2} \to MgC{l_2} + BaS{O_4}\\
  MgC{l_2} + 2AgN{O_3} \to Mg{(N{O_3})_2} + 2AgCl\\
  Mg{(N{O_3})_2} + 2NaOH \to Mg{(OH)_2} + 2NaN{O_3}\\
  Mg{(OH)_2} \xrightarrow{t^0} MgO + {H_2}O
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )