Môn Hóa Học Lớp 8 không dùng thêm thuốc thử nào khác, hãy nhận biết các ống nghiệm mất nhãn đựng các dung dịch: CaCl2, HCl, Na2CO3, (NH4)2CO3

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 không dùng thêm thuốc thử nào khác, hãy nhận biết các ống nghiệm mất nhãn đựng các dung dịch:
CaCl2, HCl, Na2CO3, (NH4)2CO3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 3 ngày 2022-09-23T19:16:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Hóa Học Lớp 8 không dùng thêm thuốc thử nào khác, hãy nhận biết các ống nghiệm mất nhãn đựng các dung dịch: Cu(NO3)2, Ba(OH)2, HCl, AlCl3, H2SO4

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 không dùng thêm thuốc thử nào khác, hãy nhận biết các ống nghiệm mất nhãn đựng các dung dịch:
Cu(NO3)2, Ba(OH)2, HCl, AlCl3, H2SO4 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 5 tháng 2022-05-06T03:58:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-05-06T03:59:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cho các chất lần lượt tác dụng với nhau 
  Chất nào tác dụng tạo ra kết tủa trắng là $BaSO_4$ KHÔNG TAN trong axit 
  Thì đó $Ba(OH)_2$ hoặc là $H_2SO_4$ 
  Tiếp tục cho 1 trong 2 chất đấy tác dụng với các chất còn lại

  Chất nào cho ra kết tủa xanh $Cu(OH)_2$ và kết tủa trắng  $Al(OH)_3$ và rồi tan dần dần thì chất đó là $Ba(OH)_2$ chất còn lại là $HCl$

  $Ba(OH)_2 + Cu(NO_3)_2 → Ba(NO_3)_2 + Cu(OH)_2$

  $3Ba(OH)_2 + 2AlCl_3 → 2Al(OH)_3 + 3BaCl_2$

  $2Al(OH)_3 + Ba(OH)_2 → Ba(AlO_2)_2 + 4H_2O$

  $Ba(OH)_2 + 2HCl BaCl_2 + 2H_2O$

  $BaCl_2 + H_2SO_4 → BaSO_4 + 2HCl$

  $Ba(OH)_2 + H_2SO_4 → BaSO_4 + 2H_2O$

  0
  2022-05-06T04:00:32+00:00

  Em tham khảo nha:

  Cho mẫu thử của chất này lần lượt tác dụng với mẫu thử của các chất còn lại

  – Có kết tủa màu xanh là $Cu(NO_3)_2$

  – Có kết tủa trắng keo sau đó tan là $AlCl_3$

  – Có kết tủa trắng là $H_2SO_4$ 

  – Có kết tủa xanh, kết tủa trắng và kết tủa trắng sau đó tan là $Ba(OH)_2$

  – Không hiện tượng là $HCl$

  \(\begin{array}{l}
  Ba{(OH)_2} + Cu{(N{O_3})_2} \to Ba{(N{O_3})_2} + Cu{(OH)_2}\\
  3Ba{(OH)_2} + 2AlC{l_3} \to 2Al{(OH)_3} + 3BaC{l_2}\\
  2Al{(OH)_3} + Ba{(OH)_2} \to Ba{(Al{O_2})_2} + 4{H_2}O\\
  Ba{(OH)_2} + 2HCl \to BaC{l_2} + 2{H_2}O\\
  Ba{(OH)_2} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2{H_2}O\\
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )