Môn Hóa Học Lớp 8 Khử 12,64g hỗn hợp A gồm 2 oxit: Cuo và oxit kim loại M, cần dùng hết 4,032 lít khí Hidro. Sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp c

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Khử 12,64g hỗn hợp A gồm 2 oxit: Cuo và oxit kim loại M, cần dùng hết 4,032 lít khí Hidro. Sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp chất rắn gồm 2 kim loại. Đem hỗn hợp kim loại này cho tác dụng với dd HCl dư, thu được 1,344 lít khí hidro và còn lại là 6,4g chất rắn không tan.
a.Tính khối lượng từng oxit trong hỗn hợp A,
b.Tìm kim loại M và oxit của nó
Giúp em bài 6 với ạ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-khu-12-64g-hon-hop-a-gom-2-oit-cuo-va-oit-kim-loai-m-can-dung-het-4-032-lit-kh

in progress 0
Arya 4 ngày 2022-07-30T03:51:49+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T03:53:24+00:00

  a, 

  nCu= nCuO= 6,4/64= 0,1 mol 

  => mCuO= 0,1.80= 8g 

  => mMxOy= 12,64-8= 4,64g 

  b,  

  nH2 khử= nH2O= 0,18 mol 

  => mH2O= 3,24g; mH2= 0,36g 

  BTKL, m kim loại= 12,64+ 0,36- 3,24= 9,76g 

  mCu= 6,4g => mM= 9,76-6,4= 3,36g 

  2M+ 2nHCl -> 2MCln+ nH2 

  nH2= 1,344/22,4= 0,06 mol => nM= 0,12/n mol 

  => MM= 3,36n/0,12= 28n 

  n=2 => M=56. Vậy M là Fe 

  Ta có mFe= 3,36g; mO= 4,64-3,36= 1,28g 

  => nFe= 0,06 mol; nO= 0,08 mol 

  nFe: nO= 0,06: 0,08= 3:4 

  Vậy oxit sắt là Fe3O4.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )