Môn Hóa Học Lớp 8 Kim loại , Phi kim , Khí Trơ , Á kim dùng để làm gì trong hóa học

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Kim loại , Phi kim , Khí Trơ , Á kim dùng để làm gì trong hóa học Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 4 tháng 2022-08-23T06:21:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T06:23:02+00:00

  Các từ “kim loại”, “phi kim”, “khí trơ”, “á kim” dùng để phân loại nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Trong bảng có phân loại rõ.

  – Kim loại: chiếm đa số trong bảng. Là những nguyên tử có xu hướng nhường e tạo cation trong các phản ứng. Mọi kim loại đều tạo được liên kết kim loại để hình thành tinh thể kim loại, do đó kim loại dẫn điện tốt.

  – Phi kim: là những nguyên tử có xu hướng nhận e tạo anion trong các phản ứng. Phi kim nói chung dẫn điện kém do không có mạng tinh thể hoặc tinh thể không có e tự do như tinh thể kim loại. 

  Trong nhóm phi kim, một số nguyên tố xếp vào loại á kim (Si, As, Sb,…) do có thể hiện cả tính kim loại, tuỳ điều kiện.

  – Khí trơ (khí hiếm): nguyên tố nhóm VIIIA. Là các nguyên tố trơ về mặt hoá học.

  0
  2022-08-23T06:23:49+00:00

  Các từ “kim loại”, “phi kim”, “khí trơ”, “á kim” dùng để phân loại nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Trong bảng có phân loại rõ.

  – Kim loại: chiếm đa số trong bảng. Là những nguyên tử có xu hướng nhường e tạo cation trong các phản ứng. Mọi kim loại đều tạo được liên kết kim loại để hình thành tinh thể kim loại, do đó kim loại dẫn điện tốt.

  – Phi kim: là những nguyên tử có xu hướng nhận e tạo anion trong các phản ứng. Phi kim nói chung dẫn điện kém do không có mạng tinh thể hoặc tinh thể không có e tự do như tinh thể kim loại. 

  Trong nhóm phi kim, một số nguyên tố xếp vào loại á kim (Si, As, Sb,…) do có thể hiện cả tính kim loại, tuỳ điều kiện.

  – Khí trơ (khí hiếm): nguyên tố nhóm VIIIA. Là các nguyên tố trơ về mặt hoá học.

  án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )