Môn Hóa Học Lớp 8 làm 2 câu thôi ạ cảm ơn

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 làm 2 câu thôi ạ cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-lam-2-cau-thoi-a-cam-on

in progress 0
Alice 31 phút 2022-09-23T20:33:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T20:34:23+00:00

  e)

  +Gọi hóa trị của \(Zn\) là \(x\)

  \( \to  x.1=II.1 \to x=II\)

  + Gọi hóa trị của \(Ba\) là \(y\)

  \( \to y.1=II.1 \to y=II\)

  + Gọi hóa trị của \(Li\) là \(z\)

  \( \to z.2=II.1 \to z=I\)

  + Gọi hóa trị của \(Cr\) là \(t\)

  \( \to t.2=II.3 \to t=III\)

  f)

  + Gọi hóa trị của \(Na\) là \(x\)

  \( \to x.1=I.1 \to x=I\)

  + Gọi hóa trị của \(Zn\) là \(y\)

  \( \to y.1=I.2 \to y=II\)

  + Gọi hóa trị của \(Ag\) là \(z\)

  \( \to z.1=I.1 \to z=1\)

  + Gọi hóa trị của \(Al\) là \(t\)

  \( \to t.1=I.3 \to t=III\)

   

  0
  2022-09-23T20:34:31+00:00

  ZnCO3

  Theo quy tắc hóa trị

  1.x=2

  →x=2

  Vậy Zn có hóa trị II

  BaSO4

  Theo quy tắc hóa trị

  1.x=2

  →x=2

  Vậy Ba có hóa trị II

  Li2CO3

  Theo quy tắc hóa trị

  2.x=2

  →x=1

  Vậy Li có hóa trị I

  Cr2(SO4)3

  Theo quy tắc hóa trị

  2.x=2.3

  →x=3

  Vậy Cr có hóa trị III

  NaOH

  Theo quy tắc hóa trị

  1.x=1

  →x=1

  Vậy Na có hóa trị I

  Zn(OH)2

  Theo quy tắc hóa trị

  1.x=1.2

  →x=2

  Vậy Zn có hóa trị II

  AgNO3

  Theo quy tắc hóa trị

  1.x=1

  →x=1

  Vậy Ag có hóa trị I

  Al(NO3)3

  Theo quy tắc hóa trị

  1.x=1.3

  →x=3

  Vậy Al có hóa trị III

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )