Môn Hóa Học Lớp 8 mọi ng làm ơn giúp m với

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 mọi ng làm ơn giúp m với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-moi-ng-lam-on-giup-m-voi

in progress 0
Melody 5 tháng 2022-08-23T03:13:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T03:14:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1) `8Al + 15H_2SO_4 → 4Al_2(SO_4)_3 + 12H_2O + 3H_2S`

  2) `3Zn + 4H_2SO_4 → 3ZnSO_4 + S + 4H_2O`

  3) `(6x-2y)H_2SO_4 + 2Fe_xO_y → xFe_2(SO_4)_3 + (6x-2y)H_2O + (3x-2y)SO_2`

  0
  2022-08-23T03:15:09+00:00

  1/

  $2Al^0 \to Al_2^{3+}+6e$ .4

  $S^{+6}+8e \to S^{-2}$  .3

   $⇒8Al+15H_2SO_4 \to 4Al_2(SO_4)_3+3H_2S +12H_2O$

  2/

  $Zn^0 \to Zn^{2+}+2e$   .3

  $S^{+6} +6e \to S^0 $ .1

  $⇒3Zn+4H_2SO_4 \to 3ZnSO_4+S+4H_2O$

  3/

  $2Fe_x^{+2y/x} \to xFe_2^{+3}+(6x-4y)e$ .1

  $S^{+6}+2e \to S^{+4}$  .(3x-2y) 

  $⇒2Fe_xO_y+(6x-2y)H_2SO_4 \to xFe_2(SO_4)_3+(3x-2y)SO_2+(6x-2y)H_2O$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )