Môn Hóa Học Lớp 8 mọi người giúp đỡ mình nha

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 mọi người giúp đỡ mình nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-moi-nguoi-giup-do-minh-nha

in progress 0
Savannah 2 tháng 2022-09-25T04:44:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T04:45:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   PTHH 

                        CaCO3 + 2HCl –> CaCl2 + CO2 + H2O

  a) $n_{CO2}$  = $\frac{V}{22,4}$  = $\frac{10,08}{22,4}$  = 0,45 (mol)

  Theo PTHH 

      $n_{CaCO3}$ = $n_{CO2}$ = 0,45 (mol)

  ⇒ $m_{CaCO3}$ = n .M = 0,45 . 100 = 45 (g)

  b) Theo PTHH

  $n_{CaCl2}$=$n_{CO2}$ = 0,45 (mol)

  ⇒$m_{CaCl2}$ = n.M =  0,45 . 111=49,95 (g)

  bài 5 

  PTHH 

                Al2O3 + 6HCl— 2AlCl3 + 3H2O

  $n_{Al2O3}$ = $\frac{m}{M}$  = $\frac{15,3}{102}$ =0,15 (mol)

  a) Theo PTHH

  $n_{HCl}$ = 6 $n_{Al2O3}$ = 6 . 0,15 = 0,9 (mol)

  ⇒ $m_{HCl}$ = n . M = 0,9 . 36,5 = 32,85 (g)

  b) Theo PTHH

  $n_{AlCl3}$ = 2 $n_{Al2O3}$  = 2 . 0,15 =0,3 (mol)

  ⇒ $m_{AlCl3}$ = n . M = 0,3 . 133,5 = 40,05 (g)

  0
  2022-09-25T04:46:16+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải:

  Câu `4:`

  `a.`

  `n_{CO_2}=\frac{10,08}{22,4}=0,45(mol)`

  Phương trình hóa học :

  `CaCO_3+2HCl \to CaCl_2+CO_2↑+H_2O`

  Theo phương trình hóa học :

  `n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=0,45(mol)`

  ` \to m_{CaCO_3}=0,45.100=45(g)`

  `b.`

  Theo phương trình hóa học :

  `n_{CaCl_2}=n_{CO_2}=0,45(mol)`

  ` \to m_{CaCl_2}=0,45.111=49,95(g)`

  Câu `5:`

  `a.`

  `n_{Al_2O_3}=\frac{15,3}{102}=0,15(mol)`

  Phương trình hóa học :

  `Al_2O_3+6HCl \to 2AlCl_3+3H_2O`

  Theo phương trình hóa học :

  `n_{HCl}=6.n_{Al_2O_3}=6.0,15=0,9(mol)`

  ` \to m_{HCl}=0,9.36,5=32,85(g)`

  `b.`

  Theo phương trình hóa học :

  `n_{AlCl_3}=2.n_{Al_2O_3}=2.0,15=0,3(mol)`

  ` \to m_{AlCl_3}=0,3.133,5=40,05(g)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )