Môn Hóa Học Lớp 8 một loại đất sét có cthh Al2O3.SiO2.H2O

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 một loại đất sét có cthh Al2O3.SiO2.H2O a, tính % khối lượng của al và si
b, muốn có 27 tấn al thì phải luyện bao nhiêu tấn sét trên? cho rằng hiệu suất toàn bộ quá trình luyện là 100% Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 4 tháng 2022-08-23T09:50:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T09:51:37+00:00

  Bài giải:

  a.

  $-M_{Al_2O_3.SiO_2.H_2O}=27.2+16.3+28+16.2+2+16=180(g/mol)$

  `%m_{Al}=\frac{27.2}{180}.100%=30%`

  `%m_{Si}=\frac{28}{180}.100%=15,55%`

  b.

  – Vì hiệu suất là `100%` 

  `⇒m_{Al}=\frac{27.100%}{30%}=90 ` (tấn)

   

  0
  2022-08-23T09:51:41+00:00

  a,

  $M_{Al_2O_3.SiO_2.H_2O}=102+60+18=180$

  $\%m_{Al}=\dfrac{27.2.100}{180}=30\%$

  $\%m_{Si}=\dfrac{28.100}{180}=15,55\%$

  b,

  Muốn 27 tấn $Al$, cần khối lượng đất sét là:

  $27:30\%=90$ tấn.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )