Môn Hóa Học Lớp 8 Nếu các công thức tính số mol, tính khối lượng mol,-.. liệt kê ra các cái như thế và có liên qua đến mol

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Nếu các công thức tính số mol, tính khối lượng mol,…… liệt kê ra các cái như thế và có liên qua đến mol Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 37 phút 2022-07-21T06:51:49+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T06:53:19+00:00

  Công thức tính khối lượng mol củ chất là: n=m/M

  Tính số mol của một chất khí khi biết thể tích của chất khí đó là : n=V/22,4 

  Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch: CM = n/Vdd

  Công thức tính nồng độ phần trăm: C% = (mct/mdd) x 100%

  -Trong đó :

  + M là khối lượng mol của chất (g).

  + m là khối lượng của chất (g).

  + n là số mol của chất đó (mol).

  + V: thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn (lít).

  + CM là nồng độ mol.

  + Vdd là thể tích dung dịch (lít).

  + mct: khối lượng chất tan.

  + mdd: Khối lượng dung dịch, mdd = mdm + mct.

  Chúc bạn thi tốt!

  Cho mình 5 sao và ctlhn nhé.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )