Môn Hóa Học Lớp 8 Nêu phương pháp phân biệt các chất riêng biệt sau: Na2O, P2O5, SiO2, CuO, Ca.

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Nêu phương pháp phân biệt các chất riêng biệt sau: Na2O, P2O5, SiO2, CuO, Ca. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 3 ngày 2022-05-09T09:44:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T09:45:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử các chất rắn trên.

  Hòa tan các chất rắn vào nước dư có pha lẫn quỳ tím. Tan, quỳ tím hóa đỏ là $\rm P_2O_5$; tan, quỳ tím hóa xanh, có khí thoát ra là $\rm Ca$; tan, quỳ tím hóa xanh, không có khí thoát ra là $\rm Na_2O$ ; không tan trong nước là $\rm SiO_2$ và $\rm CuO$

  Cho dung dịch $\rm H_2SO_4$ dư vào hai mẫu thử không tan. Chất tan, tạo dung dịch màu xanh lam là $\rm CuO$; không có hiện tượng gì là $\rm SiO_2$
  Phương trình hóa học:
  $\rm P_2O_5+3H_2O\to 2H_3PO_4$

  $\rm Ca+2H_2O\to Ca(OH)_2+H_2\uparrow$

  $\rm Na_2O+H_2O\to NaOH$

  $\rm CuO+H_2SO_4\to CuSO_4+H_2O\\ \qquad \qquad \qquad \qquad (xanh)$  

  0
  2022-05-09T09:45:51+00:00

  Cho các chất vào nước pha quỳ tím, lấy dư.

  – $Ca$ tan hoàn toàn, tạo khí không màu. Dung dịch thu được màu xanh.

  $Ca+2H_2O\to Ca(OH)_2+H_2$

  – $Na_2O$ tan hoàn toàn, dung dịch thu được màu xanh.

  $Na_2O+H_2O\to 2NaOH$

  – $P_2O_5$ tan hoàn toàn, dung dịch thu được màu đỏ.

  $P_2O_5+3H_2O\to 2H_3PO_4$

  – $SiO_2$, $CuO$ không tan.

  Cho hai chất còn lại vào dd $HCl$ dư

  – $CuO$ tan hoàn toàn. Dung dịch thu được màu xanh lam.

  $CuO+2HCl\to CuCl_2+H_2O$

  – $SiO_2$ không tan

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )