Môn Hóa Học Lớp 8 Nung 22,2g một muối của kim loại M sau phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn B là oxit bazo của kim loại M . (Trong oxit M chiếm 60

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Nung 22,2g một muối của kim loại M sau phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn B là oxit bazo của kim loại M . (Trong oxit M chiếm 60% về khối lượng) và 8,4 lít hỗn hợp khí C (NO2 và O2) có tỷ khối so với H2 là 21,6. Xác định công thức phân tử của A và B. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 7 tháng 2022-08-20T11:05:40+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T11:06:50+00:00

  Đáp án:

  Đặt công thức muối là MxNyOz (x,y,z thuộc N*)

  Dùng sơ đồ đường chéo hoặc công thức tính M trung bình của khí => số mol NO2 = 4 lần số mol O2

  => nNO2= 0.3 (từ đây tính ra số mol N và số mol 0 trong NO2) (1)

  => nO2=0.075 (từ đây ____________O trong O2) (2)

  đặt công thức oxit bazơ là MaOb (M hóa trị 2b/a)

  Ta có [Ma]/[Ma+16b]=60/100

  => M=12nhân2b/a

  xét hóa trị kim loại chỉ có 1,2,3 => 2 thỏa mãn => M là Mg, CT oxít là MgO

  từ (1) (2) => mMgO=6 => nMgO=0.15 =>nMg=0.15

  => x:y:z=0.15:0.3:0.9=1:2:6

  => Mg(NO3)2

  lm bài rùi đi ngủ đi cậu ui :3

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )