Môn Hóa Học Lớp 8 Nung quặng pyrit sắt FeS2 trong không khí, có phản ứng hóa học: FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2 Nếu nung hoàn toàn 12 g FeS2 (hiệu suất

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Nung quặng pyrit sắt FeS2 trong không khí, có phản ứng hóa học:
FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2
Nếu nung hoàn toàn 12 g FeS2 (hiệu suất phản ứng 100%), tính:
a) Khối lượng Fe2O3 thu được sau phản ứng.
b) Thể tích khí SO2 sinh ra ở đktc.
c) Thể tích không khí ở đktc cần để phản ứng xảy ra hoàn toàn biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reagan 4 tháng 2022-08-12T19:18:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án:

   a) mFe2O3=8 gam

  b)  V SO2=4,48 lít

  c) V không khí=30,8 lít

  Giải thích các bước giải:

   4FeS2 + 11O2 —> 2Fe2O3 + 8SO2

  Ta có: mFeS2=12 gam -> nFeS2=12/(56+32.2)=0,1 mol

  Theo phản ứng: nFe2O3=1/2nFeS2=0,05 mol -> mFe2O3=0,05(56.2+16.3)=8 gam

  nSO2=2nFeS2=0,2 mol -> V SO2=0,2.22,4=4,48 lít

  Theo phản ứng: V O2:V SO2=11:8 -> V O2=11/8 .V SO2=6,16 lít -> V không khí=5V O2=30,8 lít 

  0
  2022-08-12T19:20:00+00:00

  $4FeS2 + 11O2 —> 2Fe2O3 + 8SO2$

  Ta có:

  $mFeS2=12 gam$

  $⇒ nFeS2=\frac{12}{56+32.2}=0,1 mol$

  Theo phản ứng:

  $nFe2O3=1/2nFeS2=0,05 mol $

  $⇒ mFe2O3=0,05.(56.2+16.3)=8 gam$

  $nSO2=2nFeS2=0,2 mol$

  $⇒ V SO2=0,2.22,4=4,48 lít$

  Theo phản ứng:

  $V_{O_{2}}:V_{SO_{2}}=11:8 $

  $⇒ V_{O_{2}}=11/8 .V_{SO_{2}}=6,16 lít$

  $⇒ V_{kk}=5V_{O_{2}}=30,8 lít $

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )