Môn Hóa Học Lớp 8 Phải lấy bao nhiêu gam tinh thể ngậm nước FeSO4 .7 H2O và bao nhiêu gam dung dịch FeSO4 10% trộn lẫn để được 200g dung dịch FeSO4 16%

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Phải lấy bao nhiêu gam tinh thể ngậm nước FeSO4 .7 H2O và bao nhiêu gam dung dịch FeSO4 10% trộn lẫn để được 200g dung dịch FeSO4 16% Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 6 tháng 2022-05-29T05:45:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T05:47:16+00:00

  Đáp án:

   lời giải sương sương 

  mong vote 5 sao , cảm ơn ,câu trả lời hay nhất nha

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-8-phai-lay-bao-nhieu-gam-tinh-the-ngam-nuoc-feso4-7-h2o-va-bao-nhieu-gam-dung-di

  0
  2022-05-29T05:47:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi m tinh thể = a gam

         mdd FeSO4 = b mol

  ⇒ a + b = mddFeSO4 16% = 200 (1)

  có n tinh thể = a/278 mol

  FeSO4.7H2O ——> FeSO4  + 7H2O

    a/278                         a/278               (mol)

  có : nFeSO4 10% = $\frac{b.10}{100.152}$ = b/1520 mol

  có nFeSO4 16% = nFeSO4 10% + nFeSO4 ( tinh thể) 

  ⇔ $\frac{200.16}{100.152}$ = b/1520  + a/278  (2) 

  Từ (1) và (2) suy ra : a = 173,14 gam  ; b =26,86 gam 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )