Môn Hóa Học Lớp 8 Phản ứng phân hủy Kali Clorat( KClO3 )tạo ra Kali Clorua (KCl) và khí O2 a. Viết phương trình phản ứng b.Nếu phân hủy 490 gam KCl

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Phản ứng phân hủy Kali Clorat( KClO3 )tạo ra Kali Clorua (KCl) và khí O2
a. Viết phương trình phản ứng
b.Nếu phân hủy 490 gam KClO3 thì sẽ thu được bao nhiêu lít khí O2 (đktc) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 1 tuần 2022-09-18T04:55:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T04:56:10+00:00

  `a)`

  $\rm 2KClO_3 \overset{t^o}\to 2KCl + 3O_2$

  `b)`

  Ta có : $\rm n_{KClO_3}=\dfrac{490}{122,5}=4 \ \ (mol)$

  $\rm \to n_{O_2}=\dfrac{4.3}{2}=6 \ \ (mol)$

  $\rm \to V_{O_2}=6.22,4=134,4 \ \ (l)$

   

  0
  2022-09-18T04:56:25+00:00

  a. Kali Clorat—–>Kali Clorua+Oxi

  b. Ta có: KClO3—–> KCl + O2

  Từ phương trình trên ta cân bằng :

  ⇒2KClO3—–>2KCl + 3O2

  Ta có công thức tính khối lượng như sau:

  m2KClO3=m2KCL+m3O2

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )