Môn Hóa Học Lớp 8 S + HNO3 -> H2SO4 + NO P + H2SO4 -> H3PO4 +SO2 + H2O

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 S + HNO3 -> H2SO4 + NO
P + H2SO4 -> H3PO4 +SO2 + H2O Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
13 phút 2022-07-25T11:18:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T11:20:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gửi bạn

  #nocopy

  mon-hoa-hoc-lop-8-s-hno3-h2so4-no-p-h2so4-h3po4-so2-h2o

  0
  2022-07-25T11:20:48+00:00

  Đáp án:

   S +2 HNO3 ->H2SO4 +2 NO

  2P + 5H2SO4->2H3PO4+2H2O +5SO2

  Đây bạn nha

   

  mon-hoa-hoc-lop-8-s-hno3-h2so4-no-p-h2so4-h3po4-so2-h2o

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )