Môn Hóa Học Lớp 8 tỉ khối của khí hiđro đối với không khí là 2/29. vậy khí hiđro nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 tỉ khối của khí hiđro đối với không khí là 2/29. vậy khí hiđro nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 9 tháng 2022-03-17T01:46:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-17T01:47:39+00:00

  Hidro nhẹ hơn không khí: $2/29≈0,07 $lần

  0
  2022-03-17T01:48:06+00:00

  Tỉ khối của hidro đối với không khí là `2/29` 

  ⇒ `H_2` nhẹ hơn không khí ≈ 0,069 lần

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )