Môn Hóa Học Lớp 8 Tính phân tử khối của:CO2,CH4,HNO3 ,KMnO4, C3(PO4)2,K2CO3,Al2(SO4)3

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Tính phân tử khối của:CO2,CH4,HNO3 ,KMnO4, C3(PO4)2,K2CO3,Al2(SO4)3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 1 tuần 2022-05-06T15:04:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T15:05:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $PTK_{CO_2}$ `= 12 + 16 . 2 = 44 (đvC)` 

  $PTK_{CH_4}$ `= 12 + 1 . 4 = 16 (đvC)` 

  $PTK_{HNO_3}$ `= 1 + 14 + 16 . 3 = 63 (đvC)` 

  $PTK_{KMnO_4}$ `= 39 + 55 + 16 . 4 = 158 (đvC)` 

  $PTK_{Ca(PO_4)_2}$ `= 12 . 3 + (31 + 16) . 2 = 130 (đvC)`

  $PTK_{K_2CO_3}$ `= 39 . 2 + 12 + 16 . 3 = 138 (đvC)` 

  $PTK_{Al_2(SO_4)_3}$ `= 27 . 2 + (32 + 16 . 4) . 3 = 342 (đvC)`

  0
  2022-05-06T15:05:57+00:00

  CO2=12+16.2=44(đvc)

  CH4=12+4=16(đvc)
  HNO3=1+14+16.3=63(đvc)
  KMnO4=39+55+16.4=158(đvc)

  Ca3(PO4)2=40.3+(31+16.4).2=310(đvc)
  K2CO3=39.2+12+16.3=138(đvc)
  Al2(SO4)3=27.2+(32+16.4).3=342(đvc)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )