Môn Hóa Học Lớp 8 Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau: A) Al2O3 và Fe2O3 B) CuSO4 và Cu(NO3)2

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:
A) Al2O3 và Fe2O3
B) CuSO4 và Cu(NO3)2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 4 tháng 2022-01-13T16:39:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T16:40:25+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Tính khối lượng mol

  Tính số mol nguyên tử của mổi nguyên tố trong một mol hợp chất

  Tính khối lượng mỗi nguyên tố

  Tính phần trăm khối lượng các nguyên tố

  a.

  + $Al_{2}$$O_{3}$ 

  %Al = $\frac{27.2}{102}$ . 100% = 52,94 %

  %O = $\frac{16.3}{102}$ . 100% = 47,06 %

  tương tự các câu còn lại

  + Fe2O3

  %Fe = 70%

  %O = 30%

  b,

  + $CuSO_{4}$ 

  %Cu = 40%

  %S = 20 %

  %O = 40 %

   + $Cu(NO_{3})_{2}$

  %Cu = 34,04 %

  %N = 14,89 %

  %O = 51,07 %

  0
  2022-01-13T16:41:06+00:00

  a/

  $-Al_2O_3$

  $\%m_{Al}=\dfrac{27.2.100\%}{102}=52,94\%$

  $\%m_O=100\%-52,94\%=47,06\%$

  $-Fe_2O_3 :$

  $\%m_{Fe}=\dfrac{56.2.100\%}{160}=70\%$

  $\%m_O=100\%-70\%=30\%$

  b/

  $-CuSO_4 :$

  $\%m_{Cu}=\dfrac{64.100\%}{160}=40\%$

  $\%m_S=\dfrac{32.100\%}{160}=20\%$

  $\%m_O=100\%-40\%-20\%=40\%$

  $-Cu(NO_3)_2$

  $\%m_{Cu}=\dfrac{64.100\%}{188}=34,04\%$

  $\%m_N=\dfrac{14.2.100\%}{188}=14,89\%$

  $\%m_O=100\%-34,04\%-14,89\%=51,07\%$ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )