Môn Hóa Học Lớp 8 TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC CÔNG THỨC HÓA HỌC LỚP 8? *Tổng hợp đúng, đầy đủ vote 5 sao luôn quý zị*

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC CÔNG THỨC HÓA HỌC LỚP 8?
*Tổng hợp đúng, đầy đủ vote 5 sao luôn quý zị* Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 4 tháng 2022-01-06T14:49:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T14:51:31+00:00

  Đáp án: Chúc em thi tốt nha bé ❤️

   

  Giải thích các bước giải:

   Công thức dưới hình  ????????

  mon-hoa-hoc-lop-8-tong-hop-tat-ca-cac-cong-thuc-hoa-hoc-lop-8-tong-hop-dung-day-du-vote-5-sao-lu

  0
  2022-01-06T14:51:35+00:00

  Giải thích các bước giải:

   *Các CTHH lớp 8:

  -tính số mol chất 

  + n=$\frac{m}{M}$ 

  +n=$\frac{V}{22,4}$  (đối với chất khí đo ở đktc)

  hoặc n=$\frac{V}{24}$   (đối với chất khí đo ở đkt)

  +n=$\frac{C%.mdd}{100.M}$ 

  +n=CM.Vdd

  -tính thành phần % theo khối lượng:

  %mA=$\frac{mA.100}{mhh}$ 

  -tính nồng độ mol/l

  +CM=$\frac{n}{Vdd}$ 

  -tính nồng độ %

  +C%=$\frac{mct.100}{mdd}$ 

  -phần trăm theo thể tích (chính là %theo số mol)=>thường dùng cho chất khí

  +%A=$\frac{nA.100}{nhh}$ 

  -công thức tính khối lượng riêng

  +D=$\frac{mdd(g)}{Vdd(ml)}$ 

  -công thức liên hệ C%,CM và D

  +CM=$\frac{10.D.C%}{M}$ 

  +C%=$\frac{CM.M}{10.D}$ 

  -công thức tính hiệu suất pư (H%)

  +H%=$\frac{m thực tế}{m lí thuyết}$.100%

  *trong đó:

  -m:khối lượng 

  -M: khối lượng mol(phân tử khối)

  -V: thể tích khí

  -Vdd: thể tích dd

  -mct: khối lượng chất tan

  -C%: nồng độ %

  -CM : nồng độ mol/l

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )