Môn Hóa Học Lớp 8 vẽ sơ đò cấu tạo của một số nguyên tủ sau: Beri, Nitơ, magie, kali và cho biết số p, e số lớp e và số e ở lớp ngoài cùng là bao nhiêu

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 vẽ sơ đò cấu tạo của một số nguyên tủ sau: Beri, Nitơ, magie, kali và cho biết số p, e số lớp e và số e ở lớp ngoài cùng là bao nhiêu ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
17 phút 2022-09-18T00:21:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T00:22:49+00:00

  Đáp án:

   Bên dưới

  Giải thích các bước giải:

   Trước khi làm bạn nên đọc trang 42 sách GK Hóa tập 1

  Beri có 4 p ⇒ có 4e 

  Vẽ như sau: Vẽ hạt nhân ở giữa có 4p 

  Vẽ các lớp electron:

  Lớp 1: 2e

  Lớp 2 ( lớp ngoài cùng): 2e

  Nitơ có 7p ⇒ có 7e

  Vẽ như sau: Vẽ hạt nhân ở giữa có 7p

  Vẽ các vòng electron:

  Lớp 1: 2e

  Lớp 2( lớp ngoài cùng): 5e

  Magie có 12p ⇒ Có 12e

  B1: Vẽ hạt nhân ở giữa có 12p

  B2: Vẽ các vòng electron

  Lớp 1: 2e

  Lớp 2: 8e

  Lớp 3(Lớp ngoài cùng): 2e

  Kali có 19p ⇒Có 19e

  B1: Vẽ hạt nhân ở giữa có 19e

  B2: Vẽ các lớp electron:

  Lớp 1: 2e

  Lớp 2: 8e

  Lớp 3: 8e

  Lớp 4(Lớp ngoài cùng): 1e

  Chú ý: Lớp 1 có tối đa 2e; Lớp 2,3 có tối đa 8e

  Phải vẽ đầy lớp trong trước sau đó mới vẽ lớp ngoài

  @Active Activity

  0
  2022-09-18T00:23:31+00:00

  – Beri có `4p` `->` Beri có `4e`

  Ta có sơ đồ (hình vẽ 1)

  + Số `p`: `4`

  + Số `e`: `4`

  + Số lớp `e`: `2`

  + Số `e` lớp ngoài cùng: `2`

  – Nitơ có `7p` `->` Nitơ có `7e`

  Ta có sơ đồ (hình vẽ 2)

  + Số `p`: `7`

  + Số `e`: `7`

  + Số lớp `e`: `2`

  + Số `e` lớp ngoài cùng: `5`

  – Magie có `12p` `->` Magie có `12e`

  Ta có sơ đồ (hình vẽ 3)

  + Số `p`: `12`

  + Số `e`: `12`

  + Số lớp `e`: `3`

  + Số `e` lớp ngoài cùng: `2`

  – Kali có `19p` `->` Kali có `19e`

  Ta có sơ đồ: (hình vẽ 4)

  + Số `p`: `19`

  + Số `e`: `19`

  + Số lớp `e`: `4`

  + Số `e` lớp ngoài cùng: `1`

  mon-hoa-hoc-lop-8-ve-so-do-cau-tao-cua-mot-so-nguyen-tu-sau-beri-nito-magie-kali-va-cho-biet-so

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )