Môn Hóa Học Lớp 8 Viết phương trình hóa học của NaOH (dư) với CO2, SO2, SO3, N2O3, N2O5, P2O5

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Viết phương trình hóa học của NaOH (dư) với CO2, SO2, SO3, N2O3, N2O5, P2O5 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 33 phút 2022-12-31T22:19:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T22:20:14+00:00

  Đáp án:

  `↓↓` 

  Giải thích các bước giải:

  `CO_2 + 2NaOH -> Na_2CO_3 + H_2O`

  `SO_2 + 2NaOH -> Na_2SO_3 + H_2O`

  `SO_3 + 2NaOH -> Na_2SO_4 + H_2O`

  `N_2O_3 + 2NaOH -> 2NaNO_2 + H_2O`

  `N_2O_5 + 2NaOH -> 2NaNO_3 + H_2O`

  `P_2O_5 + 6NaOH -> 2Na_3PO_4 + 3H_2O`

  0
  2022-12-31T22:21:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2NaOH(dư)+CO2-> Na2CO3+H2O

  2NaOH(dư)+SO2-> Na2SO3+H2O

  2NaOH(dư)+SO3-> Na2SO4+H2O

  2NaOH(dư)+ N2O3->2NaNO2+H2O

  2NaOH(dư)+N2O5->2NaNO3+H2O

  6NaOH(dư)+P2O5->2Na3PO4+3H2O

  CHO MIK HAY NHẤT NHA(CHO CÓ ĐỘNG LỰC)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )