Môn Hóa Học Lớp 9 1.Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5 M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, Lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V l

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 1.Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5 M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, Lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:
2.Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là: Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 2 tháng 2022-03-29T04:25:26+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T04:26:40+00:00

  Đáp án:

   1) 2 (l)

  2) 0,4 (l)

  Giải thích các bước giải:

  1)

  nAlCl3= 0,2.1,5= 0,3 mol

  nAl(OH)3= $\frac{15,6}{78}$ = 0,2 mol

  Để V dd NaOH lớn nhất thì :

  PTHH:

  3NaOH+ AlCl3 → 3NaCl+ Al(OH)3↓

     0,9         0,3                       0,3

  NaOH + Al(OH)3→ NaAlO2 + 2H2O

     0,1          0,1

  ⇒ $V_{dd NaOH}$ =$\frac{0,9+0,1}{0,5}$ = 2 (l)

  2)

  nAl(OH)3= $\frac{7,8}{78}$ = 0,1 mol

  Để Vdd NaOH là lớn nhất thì:

  2NaOH+ H2SO4→ Na2SO4+ 2H2O

     0,2           0,1

  6NaOH+ Al2(SO4)3→ 3Na2SO4+ 2Al(OH)3↓

      0,6           0,1                                   0,2

  NaOH+ Al(OH)3→ NaAlO2+ H2O

     0,1         0,1

  ⇒ $V_{dd NaOH}$ =$\frac{0,1+0,6=0,1}{2}$ =0,4 (l)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )