Môn Hóa Học Lớp 9 1. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính kim loại tăng dần: Na, Mg, Al, K, Rb. Giải thích cho sự sắp xếp đó 2. Hãy sắp xếp các

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 1. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính kim loại tăng dần: Na, Mg, Al, K, Rb. Giải thích cho sự sắp xếp đó
2. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần: F, O, N, P, As. Giải thích cho sự sắp xếp đó
*Mình cần gấp
*Giúp mình với mấy bạn
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 2 ngày 2022-09-18T21:08:46+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T21:10:44+00:00

  1. Trật tự tính kim loại tăng dần:

  Al, Mg, Na, K, Rb

  Giải thích: 

  -Các nguyên tố Na, K, Rb ở cùng nhóm IA nên theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính kim loại tăng vì thế Na là yếu nhất, đến K và cuối cùng là Rb.

  – Na, Mg và Al trong cùng một chu kì 3 nên theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính kim loại giảm vì thế Al yếu nhất, đến Mg và đến Al.

  2. Trật tự tính phi kim tăng dần:

  As, P, N, O, F

  Giải thích:

  – Các nguyên tốn N, O, F ở trong cùng 1 chu kì đó là chu kì 2 nên theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính phi kim tăng dần. Vì thế N là yếu nhất đến O rồi F là mạnh nhất.

  – Các nguyên tố N, P, As ở trong cùng nhóm VA nên theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính phi kim giảm dần. Vì thế As là yếu nhất, đến P rồi N

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )