Môn Hóa Học Lớp 9 1.Từ hợp chất có công thức CuCO3.Cu(OH)2, hãy nêu 3 phương pháp điều chế Cu kim loại. 2.Hỗn hợp khí A gồm a mol SO2 và 5a mol không khí

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 1.Từ hợp chất có công thức CuCO3.Cu(OH)2, hãy nêu 3 phương pháp điều chế Cu kim loại.
2.Hỗn hợp khí A gồm a mol SO2 và 5a mol không khí( giả thiết không khí chưa 80% V N2 và 20% V O2).Nung nóng hỗn hợp A với xúc tác V2O5 thu được hỗn hợp khí B. Biết tỉ khối của hỗn hợp khí A so với hỗn hợp khí B là 0.93.Tính hiệu suất phản ứng xảy ra Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 45 phút 2022-07-30T06:40:35+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T06:42:14+00:00

  Đáp án:

   2) Hiệu suất=21%

  Giải thích các bước giải:

   1)

  CuCO3.Cu(OH)2—to -> 2CuO + CO2 + H2O

  Từ CuO có 3 cách điều chế Cu

  Cách 1: Cho tác dụng với H2:

  CuO + H2 -> Cu + H2

  Cách 2: Cho tác dụng với H2SO4

  CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O

  Sau đó dùng kim loại mạnh hơn đẩy Cu ra khỏi muối.

  Fe + CuSO4 -> FeSO4  + Cu

  Cách 3 : Cho tác dụng với H2SO4

  CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O

  Điện phân dung dịch trên tạo thành Cu.

  2. 

  2SO2 + O2 -> 2SO3

  Ta có : nSO2=a mol; nO2=5a.20%=a mol; nN2=5a-a=4a mol -> nA=a+5a=6a

  Gọi hiệu suất phản ứng là k (tính theo O2)

  -> nO2 phản ứng=ka -> nSO2 phản ứng=nSO3=2ka

  -> Sau phản ứng hỗn hợp khí còn lại a-2ka mol SO2; a-ka mol O2; SO3 2ka và N2 4a mol

  – > nB=a-2ka+a-ka+2ka+4a=6a-2ka

  Ta có: dA/B=nB/nA (vì mA=mB) -> (6a-2ka)/6a=0,93 -> k=21%

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )