Môn Hóa Học Lớp 9 24. HNO3 + P  H3PO4 + NO2 + H2O 25. Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O 26. HNO3 + P + H2O  H3PO4 + N2O cân bằng oxi hóa khử

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 24. HNO3 + P  H3PO4 + NO2 + H2O
25. Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O
26. HNO3 + P + H2O  H3PO4 + N2O
cân bằng oxi hóa khử Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 2 tháng 2022-03-29T00:18:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T00:19:21+00:00

  24.HNO3+P →H3PO4+NO2↑+H2O

  x1   ${P^{0}}$→${P^{+5}}$ +5e

  x5   ${N^{+5}}$+1e→${N^{+4}}$

  ⇒P+5HNO3→H3PO4+5NO2↑+H2O

  25.Fe3O4+HNO3→Fe(NO3)3+NO↑+H2O

  x3   3${Fe^{\frac{8}{3}}}$→3${Fe^{+3}}$+1e

  x1   ${N^{+5}}$+3e→${N^{+2}}$

  ⇒3Fe3O4+28HNO3→9Fe(NO3)3+NO↑+14H2O

  26.HNO3+P+H2O→H3PO4+N2O↑

  x8   ${P^{0}}$→${P^{+5}}$ +5e

  x5   2${N^{+5}}$+8e→2${N^{+1}}$

  ⇒8P+10HNO3+7H2O→8H3PO4+5N2O↑

  ———————–Nguyễn Hoạt———————-

  0
  2022-03-29T00:20:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $24/$

  $N^{+5} + 1e \to N^{+4}$
  $P^0 \to P^{+5} + 5e$

  $5HNO_3 + P \to H_3PO_4 + 5NO_2 + H_2O$

  $25/$

  $3Fe^{\dfrac{+8}{3}} \to 3Fe^{+3} + 1e$
  $N^{+5} + 3e \to N^{+2}$
  $3Fe_3O_4 + 28HNO_3 \to 9Fe(NO_3)_3 + NO + 14H_2O$

  $26/$

  $2N^{+5} + 8e \to 2N^+$

  $P^0 \to P^{+5} + 5e$

  $10HNO_3 + 8P + 7H_2O \to 8H_3PO_4 + 5N_2O$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )