Môn Hóa Học Lớp 9 60đ nên làm hẳn hoi ! (Chỉ các thành viên từ hạng thông thái trở lên mới đc vô tl ,mik sợ mấy bạn hạng dưới lắm rồi đặt câu hỏi toàn co

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 60đ nên làm hẳn hoi ! (Chỉ các thành viên từ hạng thông thái trở lên mới đc vô tl ,mik sợ mấy bạn hạng dưới lắm rồi đặt câu hỏi toàn cop mạng với spam)
8/ Có những oxit sau: CuO, Fe2O3, SO2, CO2, SiO2, CO, K2O. Oxit nào tác dụng được với dung dịch axit clohiđric, Natrihiđroxit, nước? Viết PTHH..
9/ Để phân biệt được 2 dung dịch Na2CO3 và Na2SO4 người ta có thể dùng dung dịch thuốc thử nào sau đây:
A. BaCl2. B. HCl. C. Pb(NO3)2 D. AgNO3. E. NaOH.
6/ Có 4 oxit riêng biệt: Na2O, Al2O3, Fe2O3, MgO làm thế nào để biết được mỗi oxit = phương pháp hoá học với điều kiện chỉ dùng thêm 2 chất. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2022-09-24T23:45:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T23:47:01+00:00

  UwU
  mon-hoa-hoc-lop-9-60d-nen-lam-han-hoi-chi-cac-thanh-vien-tu-hang-thong-thai-tro-len-moi-dc-vo-tl

  0
  2022-09-24T23:47:12+00:00

  8.

  -Td với HCl: CuO,Fe2O3,K2O

  CuO+2HCl→CuCl2+H2O

  Fe2O3+6HCl→2FeCl3+3H2O

  K2O+2HCl→2KCl+H2O

  -Td với NaOH: SO2,CO2,SiO2

  NaOH+SO2→NaHSO3

  2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O

  NaOH+CO2→NaHCO3

  2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O

  2NaOH+SiO2→Na2SiO3+H2O

  -Td với H2O: K2O,SO2,CO2

  K2O+H2O→2KOH

  SO2+H2O↔H2SO3

  CO2+H2O↔H2CO3

  9.B

  Na2CO3+2HCl→2NaCl+H2O+CO2

  Dd có khí thoát ra là Na2CO3

  Còn Na2SO4 ko có hiện tượng

  6.

  Dùng H2O và H2

  Lấy mỗi chất 1 ít làm mẫu thử

  Cho nước vào từng mẫu thử

  -Mẫu thử tan là Na2O

  Na2O+H2O→2NaOH

  -Mẫu thử ko tan: Al2O3,Fe2O3,MgO

  Cho các mẫu thử ko tan vào NaOH

  -Mẫu thử tan trong NaOH là Al2O3

  Al2O3+2NaOH→2NaAlO2+H2O

  -Mẫu thử ko tan trong NaOH là MgO và Fe2O3

  Cho luồng khí H2 dư đi qua 2 mẫu thử ko tan trong NaOH

  -Mẫu thử xuất hiện hơi nước là Fe2O3

  Fe2O3+3H2→2Fe+3H2O

  -Mẫu thử ko có hiện tượng là MgO

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )