Môn Hóa Học Lớp 9 A, B là 2 chất khí ở điều kiện thường, A là hợp chất của nguyên tố X với oxi (trong đó oxi chiếm 50% khối lượng), còn B là hợp chất của

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 A, B là 2 chất khí ở điều kiện thường, A là hợp chất của nguyên tố X với oxi
(trong đó oxi chiếm 50% khối lượng), còn B là hợp chất của nguyên tố Y với hiđrô
(trong đó hiđro chiếm 25% khối lượng). Tỉ khối của A so với B bằng 4. Xác định
công thức phân tử A, B. Biết trong 1 phân tử A chỉ có một nguyên tử X, 1 phân tử B
chỉ có một nguyên tử YT
LÀM CHI TIẾT GIÚP MIK NHA (Đ/Á: CH4 VÀ SO2) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 2 tháng 2022-10-04T17:12:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T17:14:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi A là `XO_a`

  `M_A=X+16a`

  `%m_O=\frac{16a}{X+16a}.100=50`

  `⇔1600a=100X+800a`

  `⇔800a=100X`

  `⇔X=8a`

  Mà `a` là hóa trị của `X` 

  `⇒a=4`, `X` là `S`

  Gọi B là `YH_b`

  `M_B=Y+b`

  `%m_H=\frac{b}{Y+b}.100=25`

  `⇔100b=25Y+25b`

  `⇔75b=25Y`

  `⇔Y=3b`

  Mà `b` là hóa trị của `Y` 

  `⇒b=4`, `Y` là `C`

  `⇒`$\left \{ {{X\ \text{là}\ SO_2} \atop {Y\ \text{là}\ CH_4}} \right.$ 

  Xin hay nhất!!!

  0
  2022-10-04T17:14:10+00:00

  Đáp án:

   \(A\) là \(SO_2\); \(B\) là \(CH_4\)

  Giải thích các bước giải:

   \(A\) tạo bởi 1 nguyên tử \(X\) với \(O\) nên có dạng \(XO_n\)

  \( \to {M_{X{O_n}}} = {M_X} + n{M_O} = {M_X} + 16n\)

  \(B\) tạo bởi 1 nguyên tử \(Y\) với \(H\) nên có dạng \(YH_m\)

  \( \to {M_B} = {M_Y} + m{M_H} = {M_Y} + m\)

  \( \to \% {m_O} = \frac{{16n}}{{{M_X} + 16n}} = 50\%  \to {M_X} + 16n = 32n \to {M_X} = 16n\)

  Thỏa mãn \(n=2 \to M_X=32 \to X:S\)

  Vậy \(A\) là \(SO_2\)

  \( \to {M_A} = 64 \to {M_B} = \frac{{{M_A}}}{4} = 16\)

  \( \to {M_Y} + m = 16\)

  \( \to \% {m_H} = \frac{m}{{{M_Y} + m}} = \frac{m}{{16}} = 25\%  \to m = 4 \to {M_Y} = 12\)

  \(Y\) là \C\) nên \(B\) là \(CH_4\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )