Môn Hóa Học Lớp 9 a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic (H2N – CH2 – COOH) với axit axetic. b) Hai ph

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic (H2N – CH2 – COOH) với axit axetic.
b) Hai phân tử axit aminoaxetic kết hợp với nhau bằng cách tách – OH của nhóm – COOH và – H của nhóm – NH2. Hãy viết phương trình hóa học xảy ra. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ximena 4 tháng 2022-01-11T04:26:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-11T04:27:51+00:00

  a, 

  – Giống: cùng chứa các nguyên tố C, H, O; phân tử cùng có nhóm $COOH$ nên có tính axit.

  – Khác: axit aminoaxetic có thêm nhóm $NH_2$ nên phân tử có tính lưỡng tính.

  b,

  $2NH_2-CH_2-COOH\to NH_2-CH_2-CO-NH-CH_2-COOH + H_2O$

  0
  2022-01-11T04:27:55+00:00

  a) Giống nhau:

  Hai chất này đều chứa nhóm -COOH nên có tính chất hóa học của một axit.

  Khác nhau:

  Axit amino axetic chứa C, H, O, N còn axit axetic chỉ chứa C, H, O.

  Axit amino axetic chứa gốc amino \(- N{H_2}\) nên tham gia được phản ứng với axit (tính chất của bazo) và phản ứng trùng ngưng.

  b)

  Phản ứng xảy ra:

  \(2{H_2}N – C{H_2} – COOH\xrightarrow{{{t^o},xt}}{H_2}N – C{H_2} – COHN – C{H_2} – COOH\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )