Môn Hóa Học Lớp 9 a. Tính thể tích khí SO2 (ĐKTC) cần để tác dụng với 300 g dd KOH 5,6 % tạo muối axit (KHSO3)? b. Cho lượng KOH trên tác dụng với dung d

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 a. Tính thể tích khí SO2 (ĐKTC) cần để tác dụng với 300 g dd KOH 5,6 % tạo muối axit (KHSO3)?
b. Cho lượng KOH trên tác dụng với dung dịch CuCl2 dư thu được kết tủa X. Nung X đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y.Tính khối lượng Y? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 6 ngày 2022-05-07T03:13:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-05-07T03:14:55+00:00

  SO2 + KOH -> KHSO3

              0.3

  nKOH = 0.3 mol

  để tạo muối KHSO3 thì nKOH/nSO2 ≤ 1

  => nSO2 ≥ 0.3 mol

  => V SO2 ≥ 6.72 l

  2KOH + CuCl2 -> 2KCl + Cu(OH)2

   0.3                                    0.15

  Cu(OH)2 -> CuO + H2O

  0.15             0.15

  Y là CuO => mCuO = 0.15 x 80 = 12g

   

  0
  2022-05-07T03:15:28+00:00

  $a)KOH+SO_2→KHSO_3$

  $m_{KOH}=300.5,6/100=16,8g$

  $n_{KOH}=16,8/56=0,3mol$

  $⇒V_{SO_2}=0,3.22,4=6,72l$

  $b)2KOH+CuCl_2→2KCl+Cu(OH)_2$

  $Cu(OH)_2→^{t^o}CuO+H_2O$

  $⇒n_{CuO}=n_{Cu(OH)_2}=0,3/2=0,15mol$

  $⇒m_{CuO}=0,15.80=12g$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )