Môn Hóa Học Lớp 9 `AgNO3+K2Cr2O7->Ag2Cr2O7+KNO3` `Ag2Cr2O7` kết tủa? `NaOH+FeSO4->Fe(OH)2+Na2SO4` `Fe(OH)2` kết tủa? `CuSO4+NaOH->Cu(OH)2+Na2SO4` `Cu(OH)

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 `AgNO3+K2Cr2O7->Ag2Cr2O7+KNO3`
`Ag2Cr2O7` kết tủa?
`NaOH+FeSO4->Fe(OH)2+Na2SO4`
`Fe(OH)2` kết tủa?
`CuSO4+NaOH->Cu(OH)2+Na2SO4`
`Cu(OH)2` kết tủa? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 1 tuần 2022-09-20T07:38:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T07:39:38+00:00

  `AgNO_3+K_2Cr_2O_7→Ag_2Cr_2O_7+2KNO_3`

  `Ag_2Cr_2O_7: ↓ đỏ`

  `2NaOH+FeSO_4→Fe(OH)_2+Na_2SO_4`

  `Fe(OH)_2:↓` `trắng` `xanh`

  `CuSO_4+2NaOH→Cu(OH)_2+Na_2SO_4`

  `Cu(OH)_2:↓xanh`

   

  0
  2022-09-20T07:39:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:


  Ag NO3+K2Cr2O7->Ag2Cr2O7+2KNO3


  Ag2Cr2O7 có kết tủa đỏ 

  2NaOH+FeSO4Fe(OH)2+Na2SO4

  Fe(OH)2 kết tủa trắng xanh

  CuSO4+2NaOHCu(OH)2+Na2SO4

  Cu(OH)2 kết tủa Xanh lam

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )