Môn Hóa Học Lớp 9 Bài 5: Cho các dung dịch HCl, NaOH, Na2CO3, NH4Cl, CaCl2. Có bao nhiêu cặp chất có thể phản ứng với nhau ? Viết các phương trình hoá họ

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Bài 5: Cho các dung dịch HCl, NaOH, Na2CO3, NH4Cl, CaCl2. Có bao nhiêu cặp chất có thể phản ứng với nhau ? Viết các phương trình hoá học xảy ra. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalyn 9 tháng 2022-09-01T16:56:50+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T16:58:17+00:00

  4 cặp chất

  $PTHH: HCl+NaOH→NaCl+H_{2}O$

  $PTHH: 2HCl+Na_{2}CO_{3}→2NaCl+H_{2}O+CO_{2}↑$

  $PTHH: NaOH+NH_{4}Cl \xrightarrow {t^o} NaCl+NH_{3}+H_{2}O$

  $PTHH: Na_{2}CO_{3}+CaCl_{2}→CaCO_{3}↓+2NaCl$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )