Môn Hóa Học Lớp 9 Bằng phương pháp hóa học nhận biết:AgCl3,HCl,FeCl3,FeCl2,NaCl

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Bằng phương pháp hóa học nhận biết:AgCl3,HCl,FeCl3,FeCl2,NaCl Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 10 tháng 2022-04-17T18:35:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-04-17T18:36:53+00:00

  Cho các chất vào nước. $AgCl$ không tan, còn lại tan. 

  Cho quỳ tím vào 4 dd còn lại. NaCl không đổi màu, còn lại hoá đỏ. 

  Nhỏ $NaOH$ vào 3 dd còn lại. $HCl$ không hiện tượng. $FeCl_3$ có kết tủa đỏ nâu. $FeCl_2$ có kết tủa trắng xanh.

  $NaOH+HCl\to NaCl+H_2O$

  $2NaOH+FeCl_2\to Fe(OH)_2+2NaCl$

  $3NaOH+FeCl_3\to Fe(OH)_3+3NaCl$

  0
  2022-04-17T18:37:38+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Trích các mẫu thử:

  Cho dung dịch NaOH vào từng mẫu thử ta nhận ra:

  +Kết tủa trắng xanh dần hóa nâu đỏ => FeCl3

  3NaOH+FeCl3—>Fe(OH)3+3NaCl

  +Kết tủa màu nâu đỏ => FeCl2

  FeCl2+2NaOH—>Fe(OH)2+2NaCl

  + Không hiện tượng : HCl, NaCl (I)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )