Môn Hóa Học Lớp 9 Các chất CuO,So2,H2So4,Cu(Oh)2,Al2O3,Fe,K2Fe4,CuSo4, dung dịch NaOh. Phản ứng đc với chất nào

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Các chất CuO,So2,H2So4,Cu(Oh)2,Al2O3,Fe,K2Fe4,CuSo4, dung dịch NaOh. Phản ứng đc với chất nào Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 1 năm 2022-04-07T22:53:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T22:55:07+00:00

  Đáp án:

  Dung dịch NaOH phản ứng được với: SO2, H2SO4, Al2O3, CuSO4

  Giải thích các bước giải:

  Dung dịch NaOH phản ứng được với: SO2, H2SO4, Al2O3, CuSO4

  PTHH:

  2NaOH + SO2 -> Na2SO3 + H2O hoặc NaOH + SO2 -> NaHSO3

  2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2O

  2NaOH + Al2O3 -> 2NaAlO2 + H2O

  2NaOH + CuSO4 -> Cu(OH)2 + Na2SO4

  0
  2022-04-07T22:55:30+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: H2SO4, SO2, K2Fe4, CuSO4

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )