Môn Hóa Học Lớp 9 cân bằng các phương trình hóa học sau ( nếu có)

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 cân bằng các phương trình hóa học sau ( nếu có) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-can-bang-cac-phuong-trinh-hoa-hoc-sau-neu-co

in progress 0
Caroline 14 phút 2022-09-18T13:42:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T13:43:34+00:00

  s) không xảy ra phản ứng.

  t) không xảy ra phản ứng

  v) không xảy ra hản ứng

  u) Xảy ra tạo \(CaSO_4\) là chất ít tan

  \({H_2}S{O_4} + Ca{(N{O_3})_2}\xrightarrow{{}}CaS{O_4} + 2HN{O_3}\)

  w) \({K_2}C{O_3} + 2HCl\xrightarrow{{}}2KCl + C{O_2} + {H_2}O\)

  z) Không xảy ra phản ứng.

  0
  2022-09-18T13:43:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  s.Ko xảy ra do sản phẩm ko có kết tủa hoặc chất khí

  t.Ko xảy ra do sản phẩm ko có kết tủa hoặc chất khí

  v.Ko xảy ra do sản phẩm ko có kết tủa hoặc chất khí

  u.Ca(NO3)2 + H2SO4 → CaSO4(ít tan) + 2HNO3

  w. 2HCl + K2CO3→ 2KCl + H2O + CO2↑

  z.Ko xảy ra do sản phẩm ko có kết tủa hoặc chất khí

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )