Môn Hóa Học Lớp 9 Câu 10. Cho các oxit sau: K2O, CO, SO2, CaO, CO2, Al2O3. Số cặp chất tác dụng được với nhau là A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 11. Để làm sạch

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Câu 10. Cho các oxit sau: K2O, CO, SO2, CaO, CO2, Al2O3. Số cặp chất tác dụng được với
nhau là
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 11. Để làm sạch khí O2 từ hỗn hợp khí gồm SO2 và O2, có thể dùng chất nào dưới đây?
A. Ca(OH)2 B. CaCl2 C. NaHSO3 D. H2SO4
Câu 12. Có thể dùng chất nào dưới đây làm khô khí O2 có lẫn hơi nước
A. SO3 B. SO2 C. CuO D. P2O5
Câu 13. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được 2 chất bột P2O5 và CaO
A. H2O B. Dung dịch HCl C. Dung dịch NaCl D. CO2
giúp với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 9 phút 2022-07-21T05:27:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T05:28:34+00:00

  Câu 10:

  $K_2O+H_2O\rightarrow 2KOH$

  $SO_2+H_2O\rightarrow H_2SO_3$

  $CaO+H_2O\rightarrow Ca(OH)_2$

  $CO_2+H_2O\rightarrow H_2SO_3$

  Câu 11:

  Có thể dùng $Ca(OH)_2$ hấp thụ hết $SO_2$ với pt

  $SO_2+Ca(OH)_2\rightarrow CaSO_3+H_2O$

  Câu 12:

  Dung $P_2O_5$ hết hấp thụ nước cũng được, mà dùng $SO_3, SO_2$ chắc cũng được hết.

  $SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4$

  $SO_2+H_2O\rightarrow H_2SO_3$

  $P_2O_5+3H_2O\rightarrow 2H_3PO_4$

  Câu 13: 

  Dùng HCl
  $CaO+HCl\rightarrow CaCl_2+H_2O$

   

  0
  2022-07-21T05:29:08+00:00

  `10.C`

  `K_2O+SO_2→K_2SO_3`

  `K_2O+CO_2→K_2CO_3`

  `CaO+SO_2→CaSO_3`

  `CaO+CO_2→CaCO3`

  `11.A`

  `Ca(OH)_2+SO_2→CaSO_3+H_2O`

  `12.A&D`

  `SO_3+H_2O→H_2SO_4`

  `P_2O_5+3H_2O→2H_3PO_4`

  `13.D`

  `CaO+2HCl→CaCl_2+H_2O`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )